De regering Michel sprak gisterenavond haar steun uit voor TTIP, een handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. Dit verdrag moet volgens de regering zorgen voor economische groei. “Dat verhaal kennen we intussen: knievallen doen voor de grote bedrijven onder het mom van jobcreatie en economische groei. De regering gaat die nationale strategie nu ook internationaal toepassen: de bedrijven grijpen zo de macht en de overheid kan daarna weinig meer dan volgen. Dit houdt ernstige risico’s in, voor mens en milieu. Macht in handen van multinationals

“Door TTIP te steunen gaan we akkoord met de oprichting van een Investeerder-Gerechtssysteem (ICS). Dit systeem maakt het voor internationale bedrijven mogelijk om ons land aan te klagen wanneer we hen regels opleggen die zij tegen hun belangen achten. We geven dus onze rechterlijke macht uit handen. TTIP steunen betekent ook akkoord gaan met striktere intellectuele eigendomsrechten. Producenten van geneesmiddelen kunnen zo langer het monopolie op hun medicijnen behouden, waardoor de prijzen hoog blijven. We verliezen de controle over ons breed en toegankelijk gezondheidssysteem. Tot slot geeft dit internationaal handelsverdrag internationale bedrijven een hefboom om nationale wetgeving uit te hollen. We hebben het dan onder meer over milieu- en arbeidswetgeving. Indien we als land niet langer ons eigen politiek beleid kunnen uitstippelen, dan verliezen we ook nog eens onze democratische macht. We leggen het lot van de mensen in handen van bedrijven die enkel uit zijn op winstmaximalisatie.”

Regering heeft blind geloof in vrijhandel

“De fixatie van deze regering op ongebreidelde vrijhandel maakt haar blind voor de gevaren van TTIP. Zij wil zelfs de impactanalyse niet afwachten waar momenteel aan wordt gewerkt. De meerderheidspartijen zijn dus niet geïnteresseerd in de invloed die TTIP zal hebben op onze economie, op ons sociaal model en ons milieu. Zolang de multinationals grotere winsten kunnen maken, is het voor de regeringsmeerderheid in orde. Voor sp.a daarentegen is het cruciaal dat dit verdrag ons sterk sociaal model niet ondergraaft. ICS, waarmee we onze rechterlijke macht grotendeels uit handen zouden geven, aanvaarden we onder geen beding – afgezwakt of niet. Sp.a gaat pas aan tafel zitten wanneer publieke diensten als gezondheidszorg niet langer bedreigd worden en onze democratie niet wordt uitgehold door het handelsverdrag”, besluit Dirk Van der Maelen.