“Elke kilo aardappelen of peren wordt nu met verlies geproduceerd en de reserves van deze familiale bedrijven raken stilaan uitgeput”, zegt Bert Moyaers. “Heel wat van deze landbouwbedrijven zullen zonder bijkomende overheidssteun een nieuw seizoen als dit niet meer overleven. Dat zou een zware klap zijn voor de fruitteelt in Vlaanderen.”

De groep voerde al gesprekken met EU-commissaris voor Landbouw Phil Hogan en Vlaams Landbouwminister Joke Schauvliege over extra steun. “Maar ze worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Joke Schauvliege zegt dat ze voor eventuele steun door de EU zou worden teruggefloten wegens oneerlijke concurrentie, terwijl de EU van oordeel is dat dit probleem op het niveau van de lidstaten moet opgelost worden”, zegt Joris Vandenbroucke.

“We willen dat de EU en Joke Schauvliege op de een of andere manier voor compensatie zorgen om te voorkomen dat er veel van deze familiale bedrijven overkop gaan. De Haspengouwse groep heeft berekend dat er een bedrag van 40 miljoen euro nodig is om de verliezen te compenseren die de Vlaamse fruitsector de afgelopen twee seizoenen leed als gevolg van de boycot. Om de toekomstige verliezen te verminderen, zet de sector in op andere teelten en het aanboren van andere markten. Het zou ook nuttig zijn dat acties zoals 'fruit op school' uitgebreid worden naar het secundair onderwijs en onze supermarkten zoals in het buitenland wat meer protectionistisch worden en vooral inlandse appels en peren aanbieden”, aldus John Cromnbez, Joris Vandenbroucke en Bert Moyaers.