De huidige regering besliste om de kerncentrales van Doel en Tihange langer open te houden. Ze wil niet op dat besluit terugkomen. Dat is niet naar de zin van sp.a. ‘De kerncentrale moet worden gesloten, voordat er zich een ernstig ongeval voordoet’, zegt Kathleen Van Brempt (sp.a). ‘Veel burgers maken zich terecht grote zorgen over de veiligheid van de kerncentrale. Die staat op een boogscheut van de stad Antwerpen en van andere gemeenten in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en het Nederlandse Zeeland en Noord-Brabant. Een ernstig ongeval zou dan ook catastrofale gevolgen hebben. En we hebben die verouderde en gevaarlijke centrales echt niet nodig om in onze energiebevoorrading te voorzien.’

Dat de ongerustheid onder de bevolking groeit, wordt geïllustreerd door het snelle succes van de pas na het incident van zaterdag gelanceerde facebookpagina ‘Doel, sluiten die boel’. Op amper drie dagen ondersteunden maar liefst 3.500 mensen de oproep. In de oproep stond dat als 1.000 mensen het voorstel zouden ondersteunen, er een samenkomst zou volgen. Het werd in geen tijd een veelvoud van die duizend mensen. Vandaag is een bij het stadsbestuur een aanvraag ingediend om op zondag 17 januari om 15 uur op de Leopold De Waelplaats (Museum voor Schone Kunsten) samen te komen om de sluiting van Doel te eisen. sp.a stad Antwerpen sluit zich aan bij deze oproep en zal aanwezig zijn op de samenkomst.