“Het onafhankelijke Filmhuis heeft een unieke plaats als stadscinema in onze stad. En die unieke positie moet het ook behouden”, zegt Patrick Riguelle. “sp.a Mechelen ondertekent graag het engagement om dat ook in de toekomst te garanderen.”

Deze zomer zal de renovatie van de Oude stadsfeestzaal van start gaan, met als doel om er eind 2019 door Lumière een filmzaal uit te baten. 3,8 miljoen euro publieke middelen zullen hierin worden geïnvesteerd. Een aardig bedrag. Naar verluidt blijkt uitbater Lumière een geduchte onderhandelaar. Het is een goede zaak dat de Oude stadsfeestzaal niet langer leegstaat. Maar de invulling van het concept stadscinema door Lumière zorgt ook voor onrust.

Het Filmhuis dat sinds de oprichting  in 1976 op vrijwilligers draait en sinds 2009 onderdak kreeg in het Cultuurcentrum ontvangt jaarlijks 7.500 euro subsidies van de stad. Het is bekend dat de trekkers heel wat inspanningen leveren om rond te komen. Met de opbrengsten van tickets, maar vooral door de enorme inspanningen van de vrijwilligers en de ophaling van 35.000 euro door crowdfunding voor een digitale filmprojector kunnen zij zich in hun unieke positie staande houden. Dit tot grote appreciatie van vele Mechelaars. Deze unieke positie moet het dan ook kunnen behouden.

sp.a Mechelen ondersteunt daarom de engagementtekst van het Filmhuis Mechelen.

1) wij ondersteunen de werking van Filmhuis Mechelen als een onafhankelijke non-profit stadscinema.

2) wij ondersteunen de upgrade van het auditorium van het Cultuurcentrum tot een zaal met modern zitcomfort, been- en armruimte en een hellingsgraad die vanop elke positie goede zichtlijnen richting podium en over de upgrade filmscherm garandeert.
Als belangrijke gebruiker wordt het Filmhuis als gesprekspartner betrokken bij de planning en uitvoering van deze upgrade.

3) wij nemen deze upgrade mee op in ons partijprogramma voor de komende verkiezingen.

4) wij hebben er bijgevolg geen probleem mee een budget voor deze upgrade nu al mee op te nemen in de eerstvolgende begroting, los van het feit of we nu of na de verkiezingen in meerderheid of oppositie zullen zitten.
Wij hebben er geen probleem mee dat door het huidige college al gesprekken met het Filmhuis opgestart worden over deze upgrade.

5) wij zullen de upgrade van de zaal ondersteunen als een absolute culturele topprioriteit voor het volgend bestuur, los van het feit of we dan in de meerderheid of oppositie zullen zitten.