Het idee van de conflictvrije kruispunten is niet nieuw en zorgt ervoor dat weggebruikers veilig kunnen afslaan, zonder gehinderd te worden door andere weggebruikers uit andere richtingen. Op niet-conflictvrije kruispunten kan een naar rechts afslaande wagen geconfronteerd worden met voetgangers en fietsers die op hetzelfde moment de weg oversteken. 

Onderzoek van de Universiteit Hasselt toont aan dat conflictvrije kruispunten de veiligheid voor zwakke weggebruikers gevoelig verhoogt. “Het aantal letselongevallen daalde met 37%. Het aantal ernstige ongevallen werd gehalveerd”, zegt Wassenberg. Uit het onderzoek van de Hasseltse universiteit blijkt dat het aantal gewonde fietsers en inzittenden van een auto - na het inrichten van een conflictvrij kruispunt - daalde met respectievelijk 43% en 47%. “Het inrichten van conflictvrije verkeerspunten zorgt dus voor een veel veiligere verkeerssituatie.”

sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg wil dat de stad de oproep van de Antwerpse ouders ter harte neemt. “Het stadsbestuur moet bekijken hoe we kruispunten in de stad verkeersveiliger kunnen maken. Het conflictvrij maken van kruispunten is een constructief voorstel dat zeker ten gronde moet worden bekeken.” Ook in de verschillende districten neemt sp.a verder initiatief om het voorstel op de agenda te plaatsen.