Wanneer de slagbomen op de Wilfordkaai in werking komen, wordt weldra de betalende parkeerzone in het centrum van Temse verder uitgebreid.  sp.a Temse is al vele jaren vragende partij om bewonersparkeerkaarten in te voeren.  Zo hielden onze mandatarissen tijdens deze en voorbije legislaturen regelmatig tussenkomsten tijdens de gemeenteraad, echter zonder succes.

Temse is één van de weinige gemeenten in het Waasland waar het systeem van bewonerskaarten nog niet bestaat.  Nu worden mensen die in een straat met betalend parkeren wonen en geen eigen parking hebben, onredelijk vaak op kosten gejaagd. Aangezien binnenkort dus ook de Wilfordkaai betalend wordt, willen we het debat heropenen, mét de steun van de Temsenaar.

De voorbije weken ging sp.a Temse op de wekelijkse marktdag en in de straten met betalend parkeren langs om de mening van de bewoners te vragen omtrent het invoeren van bewonersparkeerkaarten in zones waar betalend parkeren geldt. De reacties van de inwoners op ons voorstel waren erg positief. Er is duidelijk hoge nood aan een oplossing voor dit probleem.

Wij weten dat het gemeentebestuur voor het centrum van Temse een mobiliteitsstudie heeft lopen waarin ook de haalbaarheid van het invoeren van bewonerskaarten wordt onderzocht. We hopen dat de honderden handtekeningen een extra stimulans zijn om de nodige steun te verkrijgen voor ons voorstel binnen het College.

De 412 handtekeningen die we verzamelden op onze rondes overhandigden we officieel aan mobiliteitsschepen Lieve Truyman op woensdag 27 september 2017.

Ook schepen Truyman was ons idee genegen en nam de handtekeningen in dank aan.   Ze verklaarde bij de overhandiging dat ze er reeds intens mee bezig is en haar plan de komende maanden openbaar zou maken.  Alleszins zal de invoering van het bewonersparkeren gefaseerd aangepakt worden.

sp.a Temse hoopt alleszins dat de eerste aanzet snel gegeven zal worden, zodat pakweg jonge ouders met  kinderen, of mensen die moeilijker te been zijn dicht bij huis kunnen parkeren.  Daarbij maakte de sp.a Temse - afvaardiging ook duidelijk dat er voldoende moet ingezet worden op fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.

Foto: Kurt Vermeir, www.editietemse.be   (artikel: http://www.editietemse.be/?p=5677)