In 2009 werd een belangrijk pact gesloten tussen de Vlaamse Regering en verschillende partnerorganisaties (onder andere werkgevers- en werknemersorganisaties en meer dan honderd middenveldorgansiaties). In “Pact 2020” werd onder meer voor 38.000 hectare extra natuurgebied en 10.000 hectare extra bosgebied in Vlaanderen voorzien. Deze doelstellingen waren toen al verre van nieuw, want dezelfde doelen stonden al in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997. “Op vandaag is amper één derde van het beoogde doel behaald.” zegt Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “Wij vinden dan ook dat de Vlaamse Regering dringend een versnelling hoger moet schakelen voor de uitbreiding van het bosareaal in West-Vlaanderen. Bos is belangrijk voor de natuur als klimaatbuffer en als ontspanningsgebied voor de mens.”aldus Vanlerberghe

 “De kritiek van het Algemeen boerensyndicaat ( Dhr. Eric Boussery), dat het geld beter kan besteed worden, is dan ook zeer ongelukkig.”stelt Vanlerberghe“Dat er in diverse landbouwsectoren crisis heerst, is een feit. Alleen zit de oorzaak hier niet in het bosbeleid maar in de lage prijzen, voor onder andere varkensvlees. Men maakt hier een fout door bosuitbreiding voor te stellen als een oorzaak van de miserie in de landbouw. Iedereen met gezond boerenverstand weet dat de oorzaken van de problemen in de landbouw elders liggen. Bovendien wordt er telkens grondig overlegd als er nieuwe stukken bos aangelegd worden. Men kijkt of er ruilmogelijkheden zijn en of de de betrokken landbouwer de grond eventueel nog kan bewerken in een “uitdoofscenario”. Er wordt nooit zonder overleg en grondig onderzoek bebost.” besluit Vanlerberghe.