In zijn speech voor de Algemene Vergadering van de VN gaf aftredend minister Vanackere aan dat 2011 een ‘cruciaal' jaar wordt voor onze aanwezigheid in Afghanistan. Deze hoofdzakelijk militaire operatie loopt tot 2011. Maar daarna zou er volgens Vanackere ‘meer ruimte komen voor civiele hulp'. sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen is tevreden dat de minister eindelijk "tot inzicht" is gekomen en de terugtrekking van de Belgische troepen uit Afghanistan realistischer wordt. Hij vraagt ook dat België in navolging van Duitsland de F16-missie snel stopzet.

sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen vraagt al meer dan 2 jaar een geleidelijke terugtrekking van onze militairen ter plaatse. ‘Waar we eerst werden weggelachen, stel ik nu vast dat ons pleidooi eindelijk navolging krijgt. Na de PS heeft blijkbaar ook de CD&V ingezien dat er nood is aan een andere strategie met meer civiele dan militaire input. De westerse militaire interventie is dom én bijzonder duur en ze wordt alleen maar verder met valse en foute argumenten verdedigd'.

Duitsland heeft beslist om zijn Tornado vliegtuigen terug te trekken vanaf november 2010. Dit toont volgens de sp.a-er aan dat zijn vraag om de F16-missie stop te zetten niet onrealistisch is. ‘Ik hoop dan ook dat een nieuwe regering snel werk maakt van de 1ste fase van de militaire terugtrekking.'

Naast Vanackere zet ook minister De Crem een serieuze bocht in. In recente interviews toonde De Crem zich plots een absoluut voorstander van samenwerking op Europees niveau. Van der Maelen hoopt dat het niet bij een aankondigingspolitiek blijft, maar dat de Europese legers effectief gaan samenwerken. Hierdoor kunnen de middelen niet alleen efficiënter ingezet worden, maar zal de EU sterker op het internationale politieke toneel kunnen wegen.