Vandaag keerde het gezond verstand terug bij het Schepencollege van Temse. Men weigerde de verkavelingsaanvraag voor de 116 woningen op de Roomacker-site in Tielrode.  Vooral “omwille van het wegentracé en de problematische ontsluiting”. sp.a-gemeenteraadslid en fractieleider van sp.a-Groen in de gemeenteraad Bert Bauwelinck reageert, namens de fractie, tevreden:

"Dit toont vooral dat zich verenigen om te protesteren tegen foute beslissingen loont. Het duurde bij het gemeentebestuur alleen nogal lang alvorens de bocht werd ingezet. Enkel de sp.a-Groenfractie verzette zich in het verleden consequent tegen RUP-Tielrode, waar het woongebied op de Roomacker werd aangeduid als prioritair te ontwikkelen verkaveling. Alle andere fracties op de gemeenteraad gingen daar tot voor kort mee akkoord. Maar de vernietiging van het landschap is voorlopig vermeden. Het is best OK om van gedachten te veranderen. Dat hebben wij telkenmale op de gemeenteraad herhaald. Ik zou zeggen: proficiat gemeentebestuur van Temse, maar zorg er nu ook voor dat RUP Tielrode in herziening wordt gezet. Zo kan deze zone op de Roomacker ook daadwerkelijk wijzigen van bestemming en kunnen de terreinen voor altijd versleuteld wordt als open ruimte.

Het gemeentebestuur zou in de toekomst beter vooraf samen gaan samenwerken met het Burgerinitiatief Roomacker en niet langer besturen tégen deze geëngageerde mensen. Misschien kan er nu echt gedroomd worden, zodat de Roomacker-akkers op termijn een onderdeel kunnen gaan uitmaken van het aansluitende provinciaal domein Roomacker. En waarom kan de bevoegde Vlaamse erfgoed-Minister het als kers op de taart ook nog niet erkennen als cultuurhistorisch landschap, inclusief uitkijktoren op het bucolische landschap?"