De SP.A-schepenen gingen langs bij de senioren om hun steun te betuigen.

TIELT - Naar aanleiding van de Seniorenweek vraagt de SP.A van Tielt meer aandacht voor de groeiende groep senioren in de samenleving. “Er wordt te weinig geïnvesteerd in ouderenzorg.”

Om het belang van investeringen in ouderenzorg in de verf te zetten, droegen schepenen Guido Mehuys en Simon Be­kaert maandagnamiddag als vrijwilligers de koffie rond in het OCMW-rusthuis in Tielt. Bejaarden die niet uit hun kamer konden komen, kregen ook een bezoekje.

“Meer aandacht en investeringen zijn nodig”, zegt Mehuys. “Voor vier op de vijf senioren volstaat het pensioen niet om de factuur te betalen. Ondertussen leidt het gebrek aan investeringen door de Vlaamse overheid tot een groeiend tekort aan opvangplaatsen voor zorgbehoevende senioren, met onaanvaardbare wachtlijsten tot gevolg. Uit getuigenissen van het verplegend personeel blijkt dan weer dat zij door personeelstekorten en besparingen steeds minder tijd kunnen vrijmaken voor de ouderen.”