Een stad die wil groeien en bloeien moet voldoende woongelegenheid kunnen aanbieden. Een huis bouwen, kopen of huren op de private markt is niet voor iedereen financieel haalbaar. Om dit op te vangen is de sociale woningbouw en verhuurmarkt in het leven geroepen. Uit een recente enquête bij jongeren heeft sp.a ook kunnen vaststellen dat 80% vond dat Torhout te weinig toekomstmogelijkheden biedt, voornamelijk omwille van de dure gronden, appartementen en woningen. Slechts 29% denkt dat hij in 2024 nog in Torhout zal wonen wat dan zeker als alarmerend kan beschouwd worden! 

Sp.a GR-lid Paul Dieryckx heeft eerder als OCMW-raadslid en nu sinds enkele jaren binnen het lokaal woonoverleg, de Woonwinkel en de Raad van Bestuur van De Mandel een duidelijk beeld kunnen vormen over de sociale woningbouw en verhuurmarkt in Torhout. 

Dat het stadsbestuur niets doet wil hij niet gezegd hebben, maar dat er te weinig wordt gedaan voor betaalbaar wonen des te meer! Enkele cijfers: In 2007 waren er in Torhout 175 sociale woningen. Dit is 2.15% van het aantal huishoudens waar dit in West Vlaanderen 5.71% was. Omdat Torhout daar veel te laag scoorde heeft Vlaanderen de stad een Bindend Sociaal Objectief (BSO) opgelegd voor het bouwen van minimaal 156 bijkomende woningen tussen 2007 en 2020 (inmiddels verlengd tot 2025). Er werden tussen 2008 en 2018 amper 115 woningen bijgebouwd en tot 2025 zijn er nog 68 voorzien, waarvan momenteel slechts 9 in uitvoering. Het BSO wordt daarmee in 2025 wel nipt gehaald, maar met 2.72% van het aantal huishoudens die in een sociale koop- of huurwoning woont tegen 6.41% in West Vlaanderen blijft Torhout toch wel tegen een grote achterstand aankijken. 

Op lange termijn, na 2025, zijn voorlopig amper 20 huurwoningen en 28 koopwoningen voorzien, wat de achterstand nog groter zou maken. Het is dus hoog tijd dat er in Torhout meer dan een tandje wordt bijgestoken en er zeer snel gronden worden vrijgemaakt voor betaalbaar wonen en niet enkel voor de privé ontwikkelaars zoals dit momenteel het geval is. 

Het is voor sp.a en Paul Dieryckx dus overduidelijk dat het CD&V stadsbestuur een slecht rapport krijgt hiervoor en hij zal de bestuursmeerderheid andermaal vragen naar een actieplan hiervoor. 

Paul Dieryckx, gemeenteraadslid

0475/37.04.67