De politiezone bouwt het weekend- en nachtwerk van de politie af. Daardoor zijn er veel minder uren gepresteerd in 2015. Je kan in bepaalde mate efficiënter werken maar uiteindelijk gaat dit ten koste van de dienstverlening en ook de algemene veiligheid. Tegelijkertijd staat er 500.000 euro 'geparkeerd' om hiermee mogelijk een gebouw aan te kopen. Hierover is echter al jarenlang discussie en zoals het er momenteel naar uitziet kan de discussie nog lang aanslepen. Martine Vanwalleghem is van oordeel dat de gemeenten (en dus de burgers) die de politiezone financieren hier maximaal en echt politiewerk voor moeten terugkrijgen.  Deze impasse vindt SP.a/Groen dan ook onverantwoord.