Ook al lijkt het een product van de komkommertijd ... als dergelijke belangrijke investering wordt gepropageerd door Jong CD&V en dit uitgebreid toelicht in de Weekbode dan zou het zeer verwonderlijk zijn als het bestuur en het schepencollege van CD&V daarvan vooraf niet op de hoogte was. Daarom vindt SP.A Torhout het ook noodzakelijk hierop te reageren.

Uiteraard vind SP.A Torhout de zorg voor het behoud van dit mooie stukje geschiedenis belangrijk. Dit is ook gegarandeerd doordat de woning sinds 2011 beschermd is als erfgoed. Maar om als stad, die reeds weinig financiële ruimte heeft na de zware investering in het Stadskantoor, nog eens een dergelijk bedrag te investeren in de aankoop van onroerend goed, dat vindt SP.A Torhout niet verantwoord. Bovendien zullen ongetwijfeld nog grote investeringen moeten gedaan worden om een nuttige bestemming te geven aan het herenhuis. Dan gaat het niet meer over 825.000 euro, maar spreken we onmiddellijk over een totaalinvestering ver boven het miljoen.

In een tijd waar er hard bespaard wordt, in een tijd waarin steeds meer mensen het moeilijk krijgen, zowel jongeren, jonge gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden die de rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen, in tijden waarin de stad Torhout beknibbelt op de ondersteuning van het verenigingsleven, de speelpleinwerking in prijs verdubbelt, gesnoeid werd in de bijdrage van de stad aan het OCMW, de wachtlijsten voor een plaats in het woonzorgcentrum of een sociale woning ellenlang blijven, … vindt SP.A Torhout het geen prioriteit om te investeren in stenen tenzij het gaat over een betere en veiligere mobiliteit, het bestrijden van de reeds lang aanslepende problematiek van wateroverlast of andere zaken waar de Torhoutenaar echt bij gebaat is.