De waterfactuur bestaat uit drie delen. Er is de prijs van het water zelf, maar ook de gemeentelijke bijdrage (voor aanleg riolering) en bovengemeentelijke bijdrage (voor zuivering van het water).

De Vlaamse Regering heeft reeds beslist om vanaf 1 januari 2016 de gratis kubieke meter water af te schaffen en besliste recent om 48 miljoen euro minder vrij te maken om het drinkwater te zuiveren waardoor de burger deze rekening zal moeten betalen, dit komt neer op € 32 voor een gezin met twee kinderen.

De SERV verwacht dat door de verhoging van de bovengemeentelijke bijdrage ook de gemeentes en steden meer geld zullen aanrekenen voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen aangezien deze bijdrage gekoppeld zit aan de bovengemeentelijke bijdrage: als de bovengemeentelijke bijdrage stijgt, dan ook de gemeentelijke. Bij ongewijzigd beleid komt dit neer op een kostprijs van 58 miljoen euro voor de Vlaamse gezinnen.

Beide maatregelen kunnen de waterfactuur, afhankelijk van de gemeentes, doen stijgen tot € 100 per gezin. Daarnaast zijn de prijzen van het drinkwater nog niet gekend door minister Schauvliege waardoor ze nu onmogelijk kan beloven dat de factuur van leidingwater zal dalen.

Door enkel de tarieven van het water progressief te laten stijgen laat de minister uitschijnen dat de totale waterfactuur zal dalen, dit zal echter niet het geval zijn.

Sp.a deelt de mening van de minister dat er spaarzaam moet worden omgesprongen met water, zeker na het rapport van het rekenhof dat waterschaarste voorspelt bij ongewijzigd beleid. Maar het is niet de Vlaamse burger die enkel het verschil zal maken aangezien 93.6% van het totaal aan verbruikt water toe te schrijven is aan landbouw, 3.5% door de industrie en slechts 2.9% wordt ingezet voor huishoudelijk gebruik. Een doordacht actieplan is meer dan nodig. Sp.a roept de minister op om eerlijk te communiceren over de waterfactuur

Meer info: Rob Beenders; Vlaams Volksvertegenwoordiger 0478/50.52.21