Energie moet voor iedereen betaalbaar zijn. Sp.a heeft die visie ook omgezet in actie. Een gezin bespaarde door al onze maatregelen in 2013 al zo’n 318 euro op gas en elektriciteit. Vice-premier Johan Vande Lanotte verlaagde nu ook de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent en drukt zo de factuur nog eens met gemiddeld 98 euro per jaar. Elektriciteit is voor sp.a immers geen luxeproduct.

“Elk gezin zal zijn elektriciteitsfactuur zien dalen”, verduidelijken Karin Jiroflée en Mich De Winter, kandidaten voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 25 mei. “Zij winnen zo aan koopkracht. Het zijn vooral de laagste en de gemiddelde inkomens die winnen bij de btw-verlaging. Zij spenderen immers verhoudingsgewijs een groter deel van hun inkomen aan energie. En als de prijzen dalen, doen zij het grootste voordeel.”

Karin Jiroflée gaat verder: “De maatregel heeft zelfs een dubbel effect. Bedrijven winnen zo aan concurrentiekracht. Een echte win-win situatie: meer koopkracht én meer jobs.”

De verschillende groepsaankopen voor energie via Samen Sterker, de campagne ‘Durf vergelijken’ en de prijsbevriezing bewezen dus hun nut. Door prijzen en tarieven te vergelijken en bewust te kiezen voor voordelige leveranciers, hebben we samen een duidelijk signaal gegeven. Leveranciers die hun klantenaantal drastisch zagen verminderen worden zo eindelijk gedwongen om actief mee te spelen op de energiemarkt. Alle leveranciers zullen vanaf nu zelfs jaarlijks hun goedkoopste tarief individueel meedelen, waarna u onmiddellijk en kosteloos kan overschakelen naar dat tarief. We zorgden er nu ook voor dat het btw-tarief voor elektriciteit werd verlaagd. Tot slot zijn sinds 2012 de distributienettarieven geblokkeerd; dit doortrekken naar 2019 is een belangrijk onderdeel voor het beheersen van de elektriciteits- en gasfactuur.

“We hebben het tij doen keren toen we met de groepsaankopen gas en elektriciteit zijn begonnen”, zegt Mich De Winter trots. “Met Samen Sterker willen we het verschil maken door de aankoop van een aantal diensten en producten collectief te organiseren. Steeds meer mensen zien in dat we samen sterker staan en zo lagere facturen krijgen. Om de prijzen laag te houden organiseren we ook dit jaar weer groepsaankopen. Inschrijven kan tot 13 mei op  www.samensterker.be.”

Sp.a wil de volgende legislatuur nog verdergaan. Karin Jiroflée  legt het plan voor: “Als het aan ons ligt, leggen we vast bij wet dat de prijzen van levensnoodzakelijke producten en diensten zoals bijvoorbeeld voedsel, energie en telecommunicatie niet duurder mogen zijn dan in de ons omringende landen. We hebben met de lagere energieprijzen bewezen dat dit kan.”