sp.a benadrukt dat de veiligheidsdiensten alert en goed werk hebben geleverd bij het incident met waarbij een wagen tegen hoge snelheid over de Meir reed, zeker in een in een klimaat waarin meer en meer wantrouwen aanwezig is. Het is echter weinig geruststellend dat de burgemeester koppig, tegen alle federale adviezen in, een persconferentie bijeen roept die de Antwerpenaar alles behalve geruststelt en lopende anti-terreuracties van het federaal parket doorkruist. ‘Dit is een opgestoken middelvinger naar de federale veiligheidsdiensten. De Antwerpenaar verwacht terecht meer van haar burgemeester’, zegt sp.a voorzitter Tom Meeuws. ‘In London zien we hoe de burgemeester er alles aan doet om de rust en samenhang van zijn stad te bewaren. Wij vinden dat oprecht opmerkelijk dat dat in Antwerpen blijkbaar niet kan. Het terreurniveau staat op 3, wij verwachten dan ook verantwoordelijkheidsniveau 3’

In de gemeenteraad voelde Robert Voorhamme (sp.a) de burgemeester hierover dan ook aan de tand. De Antwerpse burgemeester bleef bij zijn verhaal dat de communicatie was afgestemd met de federale veiligheidsdiensten. Kamerlid Monica De Coninck (sp.a) stelde daarop een vraag aan minister van justitie Koen Geens. Die verklaarde dat de Antwerpse burgemeester liegt. De persconferentie zou niet zijn doorgesproken met het parket. Die zou zelfs de burgemeester effectief verboden hebben om over het incident te communiceren.

Dat de burgemeester vlakaf liegt tegen de raad is ongehoord. De burgemeester gebruikte dit incident  om zijn eigen politieke agenda uit te voeren, en bracht zo mogelijks de Antwerpenaar in gevaar. De Antwerpse sp.a vindt dit onaanvaardbaar.