De oproep van Groen - Ecolo voor een spoedzitting in het federaal parlement rond de beslissing die de federale regering vrijdag 29 juli via 2 KB’s nam om 4 van de 6 kazernes van de Civiele Bescherming te sluiten, kan op de volle steun van sp.a rekenen, aldus Vlaams parlementslid en senator Katia Segers (ook gemeenteraadslid in Liedekerke). “sp.a verwelkomt de steun die Groen - Ecolo biedt aan het protest dat sp.a al maandenlang voert tegen deze beslissing.” 

Het wordt met de dag duidelijker dat de sluiting van 4 van de 6 kazernes van de Civiele Bescherming, waaronder de meest centrale van het land, namelijk Liedekerke, op steeds heviger maatschappelijk protest botst en dat de regering de consequenties inzake veiligheid van alle burgers, met name deze zeker voor Brussel en de ruime Rand onvoldoende heeft ingeschat. 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op dinsdag 1 augustus een belangenconflict ingeroepen tegen de beslissing van de federale regering van 29 juli tot hervorming van de Civiele Bescherming. Het aantal operationele eenheden van de Civiele Bescherming wordt teruggeschroefd van zes naar twee. De twee die overblijven situeren zich in het noorden van het land, met name in Brasschaat en Crisnée. Een van de getroffen kazernes is Liedekerke. Met het wegvallen van de kazerne van Liedekerke, centraal gelegen in ons land, vlakbij Brussel, wordt het Brussels Gewest in noodsituaties afhankelijk van de eenheden van Brasschaat en Crisnée. De Brusselse regering stelt dat het voortaan tot 2 uur zal duren eer noodhulp tot de hoofdstad geraakt wanneer die getroffen wordt door grote incidenten (specifieke CBRN-e risico’s oa n.a.v. terroristische aanslagen). Deze bezorgdheid is helemaal terecht, vindt Vlaams parlementslid Katia Segers. Zij onderschrijft daarom volmondig de beslissing van de Brusselse regering om een belangenconflict in te roepen. “De Brusselse regering maakt zich terecht boos”, zegt ze. “Ik kan mijn partijgenoot Pascal Smet alleen maar bijtreden. De responstijd bij interventies is voor Jambon geen criterium meer om de inplanting van een kazerne van de civiele bescherming te beoordelen. De sluiting van de kazerne in Liedekerke bedreigt de veiligheid van de Brusselse bevolking. Een belangenconflict is een logisch gevolg van een ondoordachte hervorming, die de burger in Brussel, Vlaanderen en Wallonië in gevaar brengt.”

Vanuit sp.a zullen we blijven vechten voor een behoud van alle kazernes zodat alle landsdelen optimaal bediend worden. Nu de Brusselse regering een belangenconflict heeft ingeroepen en de materie op het Overlegcomité aangekaart moet worden, kunnen de uitgangspunten van de hervorming hopelijk ook kritisch bekeken worden”. Het hoorzitting bij hoogdringendheid om zich over de kwestie te buigen, is daarbij een belangrijke stap in het belang van de veiligheid van alle burgers in ons land. 

Wanneer het overlegcomité nav het belangenconflict dat Brussel inriep na 60 dagen niet tot een oplossing leidt, gaat dit dossier sowieso naar de Senaat. Katia Segers roept de regering op om alle betrokken parlementen volledige openheid te verschaffen omtrent de motivering van de beslissing, zo niet zal bij de betrokken vestigingen het gevoel van een onrechtvaardige behandeling en het laten primeren van individuele belangen -de vestigingsplaats Brasschaat waar bevoegd minister Jambon woont bleef immers buiten schot-, blijven leven, zo stelt Katia Segers die al maanden samen met de inwoners van Liedekerke de mogelijke sluiting bekampt. "Wanneer 15.000 handtekeningen, 2000 protestaffiches, verschillende protestacties, … geen indruk maken op de minister, moet het parlement maar zijn volle gewicht in de schaal leggen”, stelt Segers.

"Tot op heden toonde minister Jambon zich weinig bereid tot een open gesprek op basis van rationele argumenten. Wij hopen dat een hoorzitting in het federale parlement meer transparantie kan brengen in het debat én kan constructief bijdragen tot het vinden van een oplossing voor het belangenconflict", zo besluit Segers.