Het voorstel dat N-VA op tafel legt, zou gelden voor de pensioenen en werkloosheidsuitkeringen en voor de lonen van de ambtenaren. ‘Deze regering luistert niet naar de mensen. Ze doet maar en ziet niet om. De gezinnen, alleenstaanden en zelfstandigen hebben de voorbije twee jaar al fors moeten inleveren met een indexsprong en verschillende factuurverhogingen. En we moeten met z’n allen gaan werken tot 67 jaar. Deze regering zou de inspanningen compenseren. Iedereen zou 100 euro krijgen, weet u nog?’

‘De begroting heeft een reusachtige krater geslagen, de taks shift is voor 6,6 miljard onder gefinancierd. Deze regering doet haar werk niet en wil de besparingen nu voor het derde jaar op rij bij de gezinnen halen. Bij leerkrachten, verplegers, postbodes en brandweermannen. Onze samenleving is geen koers waar het altijd dezelfden zijn die het gat moeten dichtrijden en uitgeput moeten opgeven. Wij staan voor een samenleving waar iedereen de meet haalt.’

Wat de regering wel zouden moeten doen, is ervoor zorgen dat iedereen in dit land correct zijn belastingen betaalt’, zegt Kitir. ‘Het is nog maar eens gebleken dat vermogenden naar Panama trekken en naar de Bahama’s. Dat deze regering eerst het geld haalt bij bedrijven en vermogenden die belastingen ontvluchten alvorens ze de mensen opnieuw armer maakt.’

‘Ik roep cd&v op om de piste van de vermogenswinstbijdrage niet te verlaten. Op onze steun kunnen ze alvast rekenen’, besluit Kitir.