Het gemeentebestuur doet er alles aan om de privatisering van de zorgdiensten tegen eind 2017 rond te krijgen zodat ze reeds in 2018 kan 'cashen' en snel nog enkele populaire maatregelen kan nemen met het ook op de gemeenteraadsverkiezingen. Na de reportage van Pano is sp.a Ronse meer dan ooit vastberaden om de privatisering van zorgdiensten tegen te houden.


De reportage van 'Pano' waarin de wantoestanden in private commerciële zorgcentra aan de kaak werd gesteld, heeft heel wat stof doen opwaaien. Zelfs de Vlaamse regering moest schoorvoetend toegeven dat dergelijke behandelingen van mensen met een zorgnood onaanvaardbaar is. Of ze in de toekomst louter commerciële instellingen zal weren of over de brug komt met meer personeelsmiddelen voor zorgcentra, lijkt echter heel onzeker.

Opvallend was dat in de documentatie gevoegd aan het dossier, het stadsbestuur het belang onderstreept van de regierol van het lokaal bestuur in de zorg. Door de keuzes die ze maakt en de zeer geringe invloed die de stad nog zal hebben in de nieuwe structuren van de private overnemer, zal de stad niet meer dan een souffleur zijn. En we durven nu al voorspellen dat de private acteur zich nooit aan het script zal houden. Ook de koepel van Vlaamse steden en gemeenten VVSG erkent dat het zo goed als onmogelijk is om de regierol te vervullen wanneer je zelf niet actor bent. 

Los van onze principiële overtuiging dat enkel een publieke overheid de beste garanties biedt voor een betaalbaar en kwaliteitsvol zorgaanbod, betreuren we ook de manier waarop deze privatisering zich voltrekt. Heel wat personeelsleden uit het woonzorgcentrum, de kinderopvang, de gezinshulp en de andere betrokken diensten komen bij ons met talrijke vragen waarop zij van het bestuur geen antwoord krijgen. Velen staan voor één van de belangrijkste veranderingen in hun carrière, maar krijgen geen info, laat staan een visie over hoe dit concreet zal plaats vinden. Wij roepen het bestuur dan ook op om daar open en transparant over te communiceren en (intern of extern) iemand aan te stellen die deze transitie op een correcte manier kan beheren.