Lokaal beleid start in je stad of je gemeente. Toch zijn sommige problemen erg complex en overstijgen veel uitdagingen de gemeentegrenzen. Samenwerking is dus aangewezen. En de schaalgrootte van de provincie is dan ideaal. De provincie Vlaams-Brabant moet – nog meer dan vandaag – optreden als streekmotor en partner van steden en gemeenten. Samen met haar kandidaten gaat sp.a Vlaams-Brabant voor meer provincie, voor een sterke streek. 

"Voor een sterke streek’, zo luidt campagneslogan van sp.a Vlaams-Brabant. Een campagne waarin mobiliteit, ruimtelijke ordening, werk voor iedereen, betaalbaar wonen en klimaatneutraliteit centraal staan en waar de provincie sterk moet op inzetten. 

“We hebben gekozen voor een campagne waarin we het traditionele een frisse en vernieuwende look willen geven”, zegt provinciaal sp.a voorzitter Mich De Winter. “Sociale media zullen een impact hebben tijdens provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Maar we mogen niet vergeten dat niet al onze kiezers actief zijn op sociale media. Met voor een sterke streek  trachten we, door middel van kort en krachtige boodschappen en sprekende en sterke beelden, zowel actieve als niet-actieve, jongere als oudere Vlaams-Brabanders te bereiken”, aldus Mich De Winter.

Vlaams-Brabant en files: vaak wordt het in één adem uitgesproken. Wie de files wil bestrijden, moet alternatieven voor de wagen meer kansen bieden. sp.a Vlaams-Brabant kiest daarom voor een sterke mobiliteit met een versterking van het openbaar vervoer en een verdere uitbouw van de fietsinfrastructuur.  Naast een sterke mobiliteit gaat sp.a voor een sterke ruimte waarin open ruimte en landschappen beschermd en versterkt moeten worden. 

Klimaat is naast een sterke mobiliteit de rode draad van het ruimtelijk beleid. sp.a Vlaams-Brabant gaat voor een sterk klimaat. Ze wilt dat de provincie, steden en gemeenten, organisaties en burgers via subsidies en ondersteuningspakketten aanspoort om mee te werken aan het klimaatneutraal worden van de provincie. 

Wie in Vlaams-Brabant een huis wil kopen heeft best een flink gevulde portefeuille. Zeker in de omgeving van Leuven en Brussel swingen de prijzen van huizen, appartementen en bouwgronden de pan uit. Voor (jonge) gezinnen is het dan ook moeilijk om een eigen woning te verwerven. Bovendien blijft het aandeel sociale huur- en koopwoningen in onze provincie te klein. sp.a Vlaams-Brabant wil de historische achterstand op het vlak van betaalbaar wonen wegwerken. Daarnaast dient de provincie proeftuinen voor alternatieve woonvormen zoals community land trust en cohousing te stimuleren. Want wonen in de eigen provincie mag geen luxe zijn. sp.a gaat voor een sterke thuis.  

Wonen en werken kunnen best samengaan. Zeker in steden moet er plaats zijn voor welgekozen, weinig hinderlijke economische activiteiten. In het district Leuven zijn veel mensen actief in de zorgsector. Dat wilt sp.a Vlaams-Brabant blijven stimuleren. In het discrict Halle-Vilvoorde wilt sp.a Vlaams-Brabant via Vlabzorginvest de historische achterstand op vlak van zorgaanbod wegwerken. Voldoende, kwalitatieve en betaalbare zorg is immers voor sp.a essentieel. Met veel aandacht voor kenniseconomie, landbouw, sociale economie, detailhandel in de centra en de zorgsector gaat sp.a Vlaams-Brabant voor een sterke economie in Vlaams-Brabant.

In het district Leuven zal gedeputeerde Marc Florquin de lijst trekken. Zijn jarenlange ervaring als schepen van Diest en sinds 2014 gedeputeerde voor economie, onderwijs en EFRO, maakt hem de ideale lijsttrekker. De jonge Leuvenaar Bieke Verlinden staat op de tweede plaats. De 34-jarige Bieke is schepen voor sociale zaken, werk en studentenzaken in Leuven. Eddy Vandenbosch uit Landen neemt de derde plaats. Naast zijn engagement als OCMW-voorzitter is de 54-jarige Eddy coördinator socioculturele organisaties FSMB. De vierde plaats gaat naar de 43-jarige lijsttrekker uit Tienen, Nele Daenen. Nele is coördinator team kennis infrastructuur van het Gemeenschapsonderwijs. 

Leuvens burgemeester Louis Tobback duwt de lijst, voorafgegeaan door federaal parlementslid Karin Jiroflée, Leuvens schepen Mohamed Ridouani en oudburgemeester van Tienen Marcel Logist.

Lijsttrekker in het district Halle-Vilvoorde wordt de 51-jarige Vilvoordse schepen voor Sociale Zaken en Gelijke Kansen Fatima Lamarti. Haar verhaal startte in 2004 waar ze gemeenteraadslid werd in Vilvoorde. Niet veel later in 2008, werd ze schepen. Ook de provincie Vlaams-Brabant is voor Fatima geen onbekend terrein, want sinds 2013 zetelt ze ook als provincieraadslid. Een warmhartige vrouw met één doel: een sterke provincie als partner van steden en gemeenten. Op de tweede plaats volgt de 47-jarige Bertrand Demiddeleer, gemeenteraadsvoorzitter en leerkracht in Halle. De derde plaats gaat naar de jongste kandidaat Larissa Cobbaert. Larissa is 23 en bestuurslid van de JongSocialisten Pajottenland en sp.a Liedekerke. Op de vierde plaats staat de 50-jarige kinder- en spoedarts, Gerlant van Berlaer uit Grimbergen. 

Lijstduwer wordt Vlaams parlementslid Bruno Tobback voorafgegaan door Vlaams parlementslid en gemeenteraadsvoorzitter in Liedekerke Katia Segers en Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte.