Vooral in Heusden liggen de voetpaden er lamentabel bij.  Voetgangers worden gehinderd door allerlei oneffenheden, palen, overgroeiende struiken, en – niet in het minst – de slechte aanleg zelf. Soms ontbreekt het voetpad helemaal, en moeten voetgangers de rijweg op. 

 “Dat levert niet alleen hinderlijke, maar ook gevaarlijke situaties op,” stelt Marieke Kindt, gemeenteraadslid en fractieleider voor sp.a. “Ondertussen maakt het gemeentebestuur plannen voorheraanleg. Zo wordt gewerkt aan een ‘Voetpaden Informatie Systeem’, op basis waarvan men wil beslissen welke voetpaden prioritair worden aangepakt. Maar ophet terrein zien we totnogtoe weinig verbetering. We willen dus voldoende druk op de ketel houden.”

 Op 8 oktober wees sp.a in enkele straten van Heusden-Centrum enkele kritieke punten aan met een ludieke actie. “Op die manier vraagt sp.a aandacht voor deze problematiek,” zegt Marieke Kindt. “Wevragen de gemeente snel werk te maken van betere voetpaden, ook in Heusden.Want goed aangelegde voetpaden zorgen niet alleen voor veiliger situaties. Ze zorgen ook voor meer voetgangers, en dus meer leven in de buurt.”

Bob Vanden Eynde, bestuurslid voor sp.a Destelbergen-Heusden stelde tijdens de actie zijn muzikaletalenten ten dienste van de goede zaak. “Want de zwakke weggebruiker verdientook zijn plaats op de weg. Als sp.a zullen we dit in de gemeenteraadblijven aankaarten.”