sp.a-voorzitster Caroline Gennez is tevreden met het debat dat vandaag in de Commissie sport is gevoerd naar aanleiding van haar interpellatie omtrent de recente uitspraken van het Vlaams Dopingtribunaal.

Caroline Gennez stelde een aanpassing en optimalisering van de bestaande regelgeving voor in overleg met topsporters, sportfederaties en het Vlaams Dopingtribunaal. 

Ook de Atletencommissie van het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité) had al eerder opgeroepen voor meer eenduidigheid en vorming rond de controleprocedures en vereisten.

In overleg met de verschillende sportfederaties wordt nu de beroepsmogelijkheid verder onderzocht.  Zo wordt nagegaan wat de beste manier is om een beroep in eigen land mogelijk te maken met een miniumum aan procedures en structuren.  Voor Caroline Gennez werkt dit beroep best opschortend.

Ook op internationaal niveau zullen verder stappen worden ondernomen om de problemen rond de dopingprocedure aan te kaarten. Het belang van een van dopingvrije sport mag hierbij in geen enkel geval uit het oog worden verloren.  Voor de administratieve inbreuken wordt er gepleit voor een getrapte strafmaat en dit in overleg met het wereldantidopingsagentschap, aldus nog Gennez.