De Leeuwse afdeling van sp.a roept het gemeentebestuur op om werk te maken van betere schoolvervoersplannen. De lokale politie controleerde de voorbije weken aan verschillende schoolpoorten en beboette heel wat wildparkeerders of andere bestuurders die zich niet aan de regels hielden. Sp.a vraagt nu om het gebruik van de fiets voor woon-schoolverkeer aan te moedigen met onder andere fietspoolen, waarbij kinderen onder begeleiding van een volwassene naar huis fietsen, en de installatie van voldoende fietsenstallingen. Ook de aanleg van veilige fietspaden op de Brusselbaan en de Galgstraat komen volgens de afdeling in aanmerking 

Het Laatste Nieuws, 22 juni 2013