Het Antwerpse stadsbestuur en het OCMW beslisten dit voorjaar om via projectoproepen op zoek te gaan naar nieuwe partners en privébedrijven om het sociaal beleid uit te voeren. Een van de eerste projecten waarvoor een oproep werd uitgeschreven, was de daklozenopvang van inloopcentrum De Vaart. Op de OCMW-raad van 29 september beslisten de meerderheidspartijen om die daklozenopvang toe te kennen aan de beveiligings- en bewakingsfirma G4S Care. Dat gebeurde op basis van een juryverslag van 8 juli 2016 waarin de projectvoorstellen van de twee kandidaten, CAW Antwerpen en G4S Care, werden vergeleken.

sp.a betwijfelt of daarbij de juiste procedure en regels zijn gevolgd. Er werd om te beginnen gewerkt met een projectoproep en niet met een openbare aanbesteding. Volgens gemeenteraadslid Monica De Coninck was een openbare aanbesteding voor deze opdracht nochtans aangewezen. Bovendien werden de beoordelingscriteria gaandeweg aangepast. ‘De criteria van de projectoproep zijn niet de uiteindelijke beoordelingscriteria. Dat geldt vooral voor de criteria expertise, ervaring en garanties. Uitgerekend die criteria waarin het CAW dat vandaag de daklozenopvang organiseert, sterk is’, aldus Monica De Coninck. De vraag is dus of middenveldorganisatie CAW wel een eerlijke kans heeft gekregen.