De overtollige productie van de kerncentrales maakt investeringen in hernieuwbare energie onrendabel’, zegt fractieleider Joris Vandenbroucke. ‘Terwijl de federale regering honderden miljoenen belastinggeld cadeau geeft aan Electrabel om de kerncentrales open te houden, zal de Vlaamse regering extra subsidies moeten geven om hernieuwbare energie levensvatbaar te houden. We gaan de Vlamingen toch geen twee keer laten betalen?’

Momenteel ligt in de Kamer het wetsontwerp voor over de bekrachtiging van de Conventie die federaal minister Marghem sloot met Engie, het moederbedrijf van Electrabel. Die wet is de laatste stap die gezet wordt om de kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaar langer dan voorzien open te houden. Maar die beslissing dreigt de komende jaren tot een overcapaciteit inzake elektriciteitsproductie te leiden. Vandaag is er volgens de recentste cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia een capaciteit voorhanden van bijna 20.000 megawatt, terwijl de piekvraag in een uitzonderlijke winter – gemiddeld eens om de twintig jaar – amper 14.250 megawatt bedraagt. Er is dus een overschot aan productiecapaciteit.

Door die overcapaciteit zijn investeringen in hernieuwbare energie minder rendabel geworden. Het beleid van de Vlaamse regering om de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te ondersteunen, wordt op die manier ondergraven. Nochtans moet er in Vlaanderen nog heel wat groenestroomproductie bijkomen om de internationale klimaatverplichtingen voor 2020 te halen. Door de federale beslissing wordt dat onmogelijk, tenzij de Vlaamse regering met extra subsidies over de brug komt.

“Ofwel halen we onze doelstellingen niet, ofwel laten we de Vlamingen twee keer betalen”, zegt Joris Vandenbroucke. “Eén keer voor de honderden miljoenen die de federale regering cadeau heeft gedaan aan Electrabel, een tweede keer om extra subsidies te voorzien voor groene stroom. Dat is ronduit absurd.”

Daarom dient Vandenbroucke in het Vlaams parlement een voorstel van motie in om het belangenconflict in te roepen. “Het is sowieso niet veilig om verouderde kerncentrales die om de haverklap uitvallen open te houden, maar de federale beslissing druist bovendien ook nog eens manifest in tegen het Vlaamse beleid op het vlak van hernieuwbare energie, die essentieel is voor een gezonde leefomgeving.”

Vandenbroucke roept de Vlaamse meerderheidspartijen op om zijn initiatief te steunen. CD&V pleitte deze week nog voor een dimmer op de kerncentrales, net om de groene stroom een kans te geven bij overproductie. “Zij delen onze analyse dus”, zegt Vandenbroucke. “Alleen is dat onzin, een dimmer op kerncentrales. Dat bestaat niet. Ik heb een veel efficiënter voorstel: zorg ervoor dat de kerncentrales dicht gaan. Dat kan als de meerderheid in het parlement ons volgt en een belangenconflict inroept tegen de wet. Dan wordt de wet tijdelijk opgeschort en is de federale regering verplicht om het dossier op het Overlegcomité te bespreken met de Vlaamse regering. Dat lijkt ons, gezien de grote impact op het Vlaamse beleid, niet meer dan logisch.”