Vlaams minister van armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) trekt 4,5 miljoen euro uit om lokale initiatieven tegen kinderarmoede te ondersteunen. Sint-Pieters-Leeuw ontvangt hiervoor jaarlijks 46.500 euro. sp.a Sint-Pieters-Leeuw roept het OCMW- en gemeentebestuur op om een breed gedragen lokaal actieplan tegen kinderarmoede uit te werken. Kwaliteitsvolle, toegankelijke kinderopvang en de oprichting van een Huis van het Kind zijn voor sp.a de voornaamste prioriteiten.

In 2012 werden in Sint-Pieters-Leeuw een 20-tal kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat is bijna 6% van alle geboorten in de gemeente. Dit aantal is de voorbije jaren sterk toegenomen. “Wij vinden het belangrijk dat alle betrokken actoren alles in het werk zetten om deze trend te keren en te voorzien in een gepaste begeleiding van deze kinderen en hun ouders. We mogen niet aanvaarden dat kinderen reeds van bij hun geboorte met armoede en sociale uitsluiting te kampen krijgen”, vertelt David Van Vooren, politiek secretaris van sp.a Sint-Pieters-Leeuw.  “Wij roepen het OCMW- en gemeentebestuur op een lokaal netwerk kinderarmoede op te starten waar alle lokale actoren bij betrokken worden. Dat netwerk moet een reeks  heel concrete acties gaan ontwikkelen in de strijd tegen kinderarmoede.”

Zelf schuift sp.a twee prioriteiten naar voren: meer betaalbare kinderopvang en de oprichting van een Huis van het Kind.

“Geschikte kinderopvang is een belangrijke stimulans voor de tewerkstelling van moeders met jonge kinderen”, aldus Van Vooren.  “Maar ook voor de kinderen zelf heeft het gebruik van kinderopvang tal van positieve gevolgen. Ze leren er omgaan met leeftijdsgenootjes, krijgen er structuur aangeboden en worden er gestimuleerd om nieuwe dingen te ontdekken. Zeker voor kinderen die opgroeien in een kansarm gezin, waar dergelijke prikkels vaak ontbreken, is dit belangrijk. Het voorzien van voldoende betaalbare kinderopvang, en deze ook toegankelijk maken voor kinderen uit een kansarm gezin is dus essentieel”.

Daarnaast pleit sp.a voor de oprichting van een Huis van het Kind. “Dit is niet per sé een nieuwe voorziening, maar een partnerschap tussen verschillende lokale organisaties, met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen. Bedoeling is dat dit dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor ouders wordt. In het Huis van het Kind is er plaats voor bijvoorbeeld een consultatiebureau, een kinderopvanginitiatief, een babysitdienst, de plaatselijke Gezinsbond, pre- of postnatale gym, een opvoedingswinkel, lezingen, workshops, ...”, vertelt Van Vooren. “Niet alleen kansarme gezinnen maar alle ouders die met vragen zitten over de opvoeding van hun kinderen zouden hier terecht moeten kunnen. Wel moeten bijzondere inspanningen worden geleverd om ook kansarme gezinnen hierbij te betrekken”.

sp.a vraagt alle partijen en betrokken actoren op de handen in mekaar te slaan, en samen de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan.