Regelmatig worden er in de fietsstallingen aan de stations in Essen en Wildert fietsen beschadigd of gestolen. Bovendien geven de fietsenstallingen thans een zeer verloederde indruk. Loshangende TL-verlichting, kapot gegooide glazen, losgerukte regenpijpen, …  Een weinig uitnodigende omgeving om je fiets tijdelijk te stallen.

Ingevolge besparingen bij de hogere overheden is de installatie van een Fietspunt jammer genoeg niet langer een optie.

Arno Aerden, fractieleider in de gemeenteraad (sp.a): “Indien we als gemeente echter onze bijdrage willen leveren aan een echte ‘modal shift’ (het vervangen van een deel van het vervoer over de weg door bijvoorbeeld vervoer per spoor), moet er worden ingezet op het verbeteren van de infrastructuur. Wie haalt het immers in zijn of haar hoofd om die elektrische fiets van meer dan 2.000 euro te stallen in zo’n aftandse en onbewaakte fietsstalling?”

Daarom vraag sp.a dat de gemeente rond de tafel gaat zitten met de spoorwegen (Infrabel) opdat zij de fietsenstalling zouden opwaarderen.  Deze renovatie en herinrichting kan mogelijk ook worden gekaderd in de aanleg van een vernieuwde parking aan het station van Essen.

“Daarnaast dient er ook oog te zijn voor de beveiliging van de fietsstalling. Een investering in een omheining rond de fietsstalling met een toegangssysteem d.m.v. toegangsbadges of registratie via de E-ID lijkt een mogelijke oplossing. Verder onderzoek is hier evenwel noodzakelijk”, stelt Aerden nog.