Het OCMW wil de gebouwen van het leegstaande rusthuis Wilgenhof in deVanhouchestraat slopen en er een zestigtal assistentiewoningen (de nieuwe naam voor serviceflats) bouwen. Over hoe het complex er concreet zal uitzien en welke diensten het zal bevatten is nog niets beslist.

David Van Vooren, politiek secretaris van sp.a juicht de beslissing om bijkomende assistentiewoningen te bouwen toe. "Mensen leven langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ouderen met een bescheiden inkomen kunnen echter niet altijd terecht in een serviceflat. Vaak vormt de relatief hoge kostprijs een belangrijke drempel. Sedert begin dit jaar kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen samen met een zorgpartner sociale assistentiewoningen bouwen. Hierdoor kan de huurprijs aanzienlijk worden beperkt. Sp.a vraagt daarom dat de mogelijkheid tot het bouwen van een aantal sociale assistentiewoningen grondig wordt onderzocht. De nabijheid van de sociale woonwijk Wilgenhofpark biedt volgens sp.a een kans om in deze buurt sociale assistentiewoningen realiseren. Op die manier krijgen ouderen de kans om te verhuizen naar een aangepaste woning met zorggarantie binnen de eigen vertrouwde buurt. Bijkomend voordeel hiervan is dat hun woning vrijkomt voor jonge gezinnen."