De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, milieuorganisaties en lokale overheden. De alliantie vraagt aan de Vlaamse regering om statiegeld in te voeren op plastic drankflessen en blikjes. Op die manier kan het zwerfafval – dat voor zo’n 40 % uit blikjes en flesjes bestaat – sterk worden verminderd.

Jammer genoeg werd het voorstel van de sp.a-provinciefractie om toe te treden tot de Statiegeldalliantie door n-va weggestemd. Dat is erg vreemd, temeer omdat vele gemeenten waar n-va mee bestuurt wel reeds toetraden.

Niet enkel bedrijven, organisaties en verenigingen sluiten zich aan bij de alliantie, ook steeds meer steden en gemeenten treden toe. Op dit ogenblik ondertekenden meer dan 100 lokale besturen het samenwerkingsverband, waarvan 23 in onze provincie.

Het invoeren van statiegeld op plastic drankflessen en blikjes kan aanzienlijk helpen om de vervuiling van straten, bermen en stranden terug te dringen. Het betekent ook een extra stimulans voor de recyclage en het hergebruik van grondstoffen. Bovendien kunnen de lokale besturen aanzienlijk besparen aan opruimkosten voor zwerfvuil.

Ook de landbouwsector is gebaat bij het terugdringen van zwerfvuil. Steeds meer geraken plastic en blik vermengd met gewassen en ook koeien worden geregeld ziek door zwerfvuil.

In verschillende Scandinavische landen, met Noorwegen op kop, is het systeem van statiegeld bijzonder goed ingeburgerd en levert het alleen maar voordelen op, zowel ecologisch als financieel. Het invoeren van statiegeld kan het zwerfafval aanzienlijk terugdringen.

sp.a hoopt dat de invoering van statiegeld op drankblikjes en flesjes er hoe dan ook komt en rekent erop dat vele gemeenten in de provincie Antwerpen zullen toetreden tot de Statiegeldalliantie. 

Frank Geudens
Fractieleider sp.a provincie Antwerpen

meer info: https://statiegeldalliantie.org/
Foto: Image Source / REPORTERS