Het ontwerp van de wijk Papenhof in Nekkerspoel werd overal in Vlaanderen aangehaald als een mooi voorbeeld van een moderne woonwijk met compact wonen en een omgeving met veel open ruimte en groen. Dit heeft de meeste kopers- vaak jonge gezinnen met kinderen- ook aangezet om hier een huis te kopen, zegt Mechels gemeenteraadslid Karel Geys (sp.a).

 De helft van het aantal voorziene woningen is ondertussen gerealiseerd, en ook de Chiro Sint Libertus zal haar plaats krijgen in dit gebied. Voor de verdere ontwikkeling van de wijk hoor ik nu van het stadsbestuur dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zal gewijzigd worden en dus het ontwerp aangepast. "Dit stemt mij niet erg gerust", gaat Karel Geys verder.

Er rijzen heel wat vragen. Blijft het aantal woningen ongewijzigd? Wat met de grootte van kavels en appartementen? Zullen de nieuwe plannen een impact hebben op de groenvoorzieningen? En  welk effect heeft mobiliteit voor de leefbaarheid van de buurt? Het Mechelse stadsbestuur zal sowieso het laatste woord hebben wanneer Igemo , waar de Stad hoofdaandeelhouder is, een aanvraag indient. Daarom is het dringend tijd dat er duidelijkheid komt.

 "De stad en Igemo moet buurtbewoners mee betrekken in een participatietraject om de toekomst van deze mooie wijk en de omgeving ook in de komende jaren veilig te stellen. Hier moet snel werk van worden gemaakt. Het kan niet dat zulke planwijzigingen zonder inspraak van bewoners wordt opgelegd.", besluit Karel Geys.