Vlaams volksvertegenwoordiger Katia Segers (sp.a) is blij dat de Raad van Bestuur het management van de VRT niet volgt in het voorstel om Radio 2 te kortwieken. Tegelijk betreurt Segers de beslissing van de Raad van Bestuur van de VRT om door te zetten met het gros van de eerder uitgelekte besparingsplannen. “Met de voorliggende plannen kan de VRT van morgen niet meer de VRT van vandaag zijn”, zegt Segers. “De openbare omroep brengt minder eigen fictie, minder cultuur en minder sport en moet het tegelijk met 286 mensen minder doen. De kijker en de luisteraar zullen onvermijdelijk de dupe zijn.”

Zoals gevreesd stapt de raad van bestuur slaafs mee in de besparingen die de Vlaamse regering de openbare omroep oplegt. Met 30 miljoen euro minder en één job op zeven die verdwijnt, kan de VRT onmogelijk blijven wat hij is: een van de sterkste en meest performante openbare omroepen van Europa, die in Vlaanderen ook de private omroepen heeft aangezet om de lat op het vlak van journalistiek, entertainment en fictie bijzonder hoog te blijven leggen.
 
De kijker en de luisteraar worden door deze besparingen in de kou gezet. Gelukkig ontziet de raad van bestuur de familie van Radio 2-luisteraars, die bestaat uit meer dan één derde van alle Vlamingen. Het regionale aanbod van Radio 2 wordt in tegenstelling tot in de plannen van het management niet drastisch ingeperkt, wat op termijn de doodsteek riskeerde te worden voor de kwaliteitsvolle regionale journalistiek in Vlaanderen. “Toch is waakzaamheid geboden”, zegt Segers. “Het is goed dat de huidige regionale programmering en de lokale inbedding van de zender dankzij het protest dat vorige week gerezen is alsnog gevrijwaard blijft, maar we zullen nauw blijven toekijken op de manier waarop de VRT deze kernopdracht concreet invult.”
 
Voor de sport- en cultuurliefhebber kwam er vanavond geen goed nieuws: de raad van bestuur stapt mee in het voornemen om de VRT te laten snoeien in zijn sportaanbod. Het veldrijden is nu al gedeeltelijk verdwenen van de openbare omroep, waardoor wie toevallig bij de verkeerde provider zit moet betalen om er te kunnen naar kijken. Hetzelfde scenario dreigt voor het voetbal, het wielrennen en het tennis. Of moeten we voortaan naar France 2 om te Tour te volgen? En wat met schitterende eigen programma’s zoals Merci Merckx, programma’s die tijd en investeringen vergen? Zal de VRT die nog kunnen maken? Tot slot zal ook het cultuuraanbod in Vlaanderen sterk te lijden hebben onder de besparingen bij de VRT. Over de aangekondigde synergie tussen Radio 1 en Klara op het vlak van cultuur volgde vanavond evenmin een bijsturing. Dat kan alleen maar tot een verarming van het aanbod op de eigen zenders leiden. En in welke mate zal de VRT zich nog kunnen opstellen als sterke partner van toonaangevende culturele events zoals Jazz Middelheim? Ook daar dreigt de verschraling.
 
Aangezien de raad van bestuur nog geen definitieve beslissing heeft genomen, roept Segers het management en de raad nogmaals op om naast de toekomst van Radio 2 ook een aantal andere cruciale elementen van het plan bij te sturen en ook op het vlak van sport, cultuur en fictie voor een sterke VRT te kiezen. Het kortwieken van de VRT zal onvermijdelijk leiden tot minder kwaliteit en minder eigen aanbod, niet alleen bij de openbare omroep maar bij alle Vlaamse zenders. “Minder VRT is op termijn gewoon minder Vlaanderen”, besluit Katia Segers.


Klik door naar De Morgen en De Standaard om de gerelateerde artikels en reacties van Katia te lezen.

De Standaard (15/09/2015, p.8)

De Tijd (15/09/2015, p.5)