Ook uitzendkrachten hebben recht op betaalde feestdagen enziekteverlof, vinden sp.a-Kamerleden Hans Bonte en Meryame Kitir.Bovendien houden werkgevers interimmers vaak te lang aan het lijntje.Een wetsvoorstel moet daar verandering in brengen.

"Samen met de spectaculaire groei van uizendarbeid nemen ook de
misbruiken toe", stellen Bonte en Kitir vast. Als deeltijds arbeidster
en vakbondsvrouw bij Ford Genk kent de laatste de problematiek maar al
te goed. "Er wordt van interimarbeiders een enorme flexibiliteit
gevraagd, maar als ze na vier dagen werken ziek vallen, krijgen ze
zelden een betaalde ziektedag. De uitzendkantoren werken met
dagcontracten, terwijl die maar de week na de prestaties worden
opgemaakt. Ziekte- en feestdagen vallen er op die manier snel
tussenuit."

Met hun wetsvoorstel willen de sp.a'ers die onrechtvaardigheid
wegwerken. Wie drie dagen van de week voor hetzelfde bedrijf werkt en
diezelfde week ziek wordt, krijgt in het voorstel recht op
ziekteverlof. En wie in twee weken tijd drie dagen voor dezelfde baas
heeft gewerkt, heeft recht op één betaalde feestdag als die binnen de
week na de laatste werkdag valt. Bovendien vragen Bonte en Kitir
straffen voor interimkantoren die de arbeidscontracten te laat opmaken.

De Kamerleden vinden ook dat veel werkgevers hun interimkrachten te
lang aan het lijntje houden. "Vaak werkt een uitzendkracht maanden voor
hetzelfde bedrijf, zonder dat die ooit een vast contract krijgt", zegt
Bonte. Ook op dat punt moet de wet gewijzigd worden, vindt hij: wie in
een periode van dertig weken zestig dagen bij hetzelfde bedrijf heeft
gewerkt krijgt automatisch het statuut van een werknemer met een
contract van onbepaalde duur. Een uitzondering blijft mogelijk als het
gaat om de tijdelijke vervanging van een vast personeelslid. "We hebben
niets tegen interimarbeid", aldus Bonte. "Maar we moeten het
terugbrengen naar zijn essentie: tijdelijke arbeid in specifieke
omstandigheden. Het mag niet de regel worden dat mensen jaren in
onzekerheid werken."

Ten slotte wil de sp.a dat uitzendkrachten die een vast contract
krijgen hun interimperiode meenemen in de berekening van hun
anciënniteit en vinden ze dat werkgevers hun interimmers moeten
onderbrengen bij hun eigen arbeidsongevallenverzekering.

Meerderheidspartij Open Vld wil alvast niet horen van de
sp.a-voorstellen. "Ons arbeidsrecht heeft net nood aan minder regels.
De arbeidsmarkt moet soepeler", zegt specialiste Annemie Turtelboom.
"sp.a kiest blijkbaar voor het verleden."