1 mei stond nationaal in het teken van de strijd tegen sociale dumping. Dat dit voor sp.a Ronse geen loze woorden zijn, mocht blijken uit de voorstellen die ze tijdens de vorige gemeenteraad heeft ingediend.


Op de vorige gemeenteraad stond de 'engagementsverklaring overheidsopdrachten tegen sociale dumping' geagendeerd. Voor sp.a Ronse dat reeds enkele weken aan het broeden was op een eigen voorstel hieromtrent, was dit goed nieuws. Bedrijven die via de inzet van buitenlandse werknemers onze sociale wetten met de voeten treden, plaatsen immers een enorme druk op onze economie. Met als enig doel om de eigen winstmarges te vergroten wordt onze sociale zekerheid uitgehold. In haar eigen overheidsopdrachten, kan de stad dit weren en er zodoende voor zorgen dat bedrijven die van sociale dumping gebruik maken geen cent belastinggeld krijgen. 

Jammer genoeg moesten we vaststellen dat de engagementsverklaring bijlange niet ver genoeg gaat. We denken dat er zelf binnen de beperkte (inter)nationale wetgeving mogelijkheden zijn om strenger op te treden. Sp.a vroeg dan ook om een bijkomend artikel waarbij elke kandidaat voor een lokale overheidsopdracht zich verbind tot het betalen van de in België toepasselijke minimumlonen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor zijn onderaannemers.

Tegelijk vroegen we ook om (onder)aannemers te weren die inbreuken zouden gepleegd hebben op de anti-discriminatiewet. Op die manier kunnen we een steentje bijdragen aan de strijd tegen de discriminatie.


Het lokaal bestuur beloofde onze voorstellen te bestuderen en deze indien mogelijk op te nemen in de goed te keuren bepalingen. We kijken nu reeds uit naar de volgende gemeenteraad.