Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette stelt in zijn beleidsbrief de drieledige structuur van de NMBS in vraag.Sp.a wil in het parlement hoorzittingen organiseren om tot een zo efficiënt mogelijke organisatie van de spoorwegmaatschappij te komen. “We hebben geen taboes, we willen een structuur uittekenen die maximaal ten dienste staat van de reiziger”, benadrukt kamerlid David Geerts.

Magnette kondigde gisteren aan dat hij zich grondig gaat informeren over een structurele hervorming van de NMBS. Hij riep het parlement op om dezelfde oefening te maken. Sp.a wil het heft in handen nemen en stuurde al een brief naar de voorzitster van de commissie Infrastructuur met de vraag om hoorzittingen te organiseren over de werking van de spoorwegmaatschappij.

“Een structurele hervorming van de NMBS is absoluut geen taboe voor ons”, zegt Geerts. “We willen geen structuur om de structuur, de dienstverlening en de reiziger moeten absoluut voorop staan. Als blijkt dat de huidige structuur van de NMBS niet de meest efficiënte is, moeten we daarvan durven afstappen. Dan moeten we de spoorwegmaatschappij op een andere manier organiseren om de treinreizigers beter te dienste te kunnen zijn.”

De hoorzittingen moeten de parlementsleden toelaten om zich maximaal te organiseren, aldus Geerts. “Het is belangrijk om de discussie te voeren met inhoudelijke argumenten, zonder dogma’s. Vandaar de vraag aan de commissievoorzitster om op korte termijn hoorzittingen te organiseren met experts. Het parlement moet klaar zijn voor een structurele hervorming van de NMBS.”