Dinsdagnamiddag is in het Vlaams Parlement beslist tot het organiseren van een gedachtewisseling over hoe we als samenleving moeten omgaan met genetische testen. Jan Bertels (sp.a) vroeg dit debat naar aanleiding van een advies van de Hoge Gezondheidsraad, en werd daarin bijgetreden door minister Vandeurzen en de meerderheidspartijen.

Het bekendste voorbeeld van een genetische test is de NIP-test op Downsyndroom die men bij ongeboren kinderen kan afnemen, maar er zijn ook steeds meer dragerschapstesten die een risicoberekening doen bij ouders met een kinderwens. Vooral dit laatste soort testen is problematisch wanneer ze zonder de juiste voor- en nazorg aan koppels worden aangeboden. Dit is en blijft een kansberekening en enige omzichtigheid is geboden om hier conclusies uit te trekken. Anderzijds kunnen deze testen binnen het juiste kader een meerwaarde zijn.

Ethische vraagstukken

De medische vooruitgang moet ook vergezeld gaan van een breder maatschappelijk debat over hoe ver we willen gaan in deze genetische selectie. Het is niet omdat we een genetische mutatie die leidt tot Downsyndroom, een handicap, of een bepaald fysiek kenmerk kunnen detecteren, dat we er ook naar moeten handelen. Deze vragen betreffen het recht op leven en wat het is om mens te zijn. Hoe ver we in genetische manipulatie willen gaan. En het is heel belangrijk hier zowel de experten, ouders en burgerbewegingen over te horen. Het Vlaams Parlement is de ideale plaats om dit debat