Omdat het aantal alleenstaanden blijft stijgen en het aantal gezinnen met kinderen afneemt, pleit Rob Beenders voor werkgroepen die antwoorden bieden voor die gewijzigde situaties. 

Momenteel is een gezin op de drie een eenpersoonsgezinnen. “Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek zal dit aantal nog fors toenemen”, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders. “Tegen 2060 zal één op de twee gezinnen in dit land bestaan uit een alleenstaande. Dat komt door het afspringen van relaties en de vergrijzing. In Limburg is die tendens zelfs nog meer uitgesproken.”

Volgens Beenders is het nodig voorbereidingen te treffen op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en woningbouw. “Vandaag denken we nog altijd dat alle voorzieningen moeten uitgaan van een traditioneel gezin. Maar voor singles, alleenstaande ouders en niet-traditioneel samengestelde gezinnen is het leven veel duurder dan voor traditioneel samengestelde gezinnen: hun kosten liggen hoger, ze betalen meer belastingen en hebben minder voordelen. De huidige regelgeving is daar niet aan aangepast. Elke gezinsvorm moet op een gelijkwaardige manier behandeld worden, op juridisch, fiscaal én wettelijk vlak. De politiek moet stap voor stap werken aan die gelijkschakeling.”

Omdat die tendensen in Limburg het meest uitgesproken zijn, stelt Beenders voor om in die provincie te starten met  werkgroepen om antwoorden en voorstellen te formuleren.