In het rapport over wapenhandel van de maanden juli en augustus was er sprake van een uitvoervergunning voor militaire voertuigen en onderdelen naar Syrië. Een paar uur na het uitbrengen van het nieuws volgde een verklaring vanuit het kabinet van de minister-president dat het zou gaan om tweedehands graafmachines die uitgerust zijn met verduisteringslichten. Net omdat ze uitgerust zijn met die verduisteringslichten zijn ze vergunningsplichting, aldus het kabinet. Toch blijven er nog heel wat vragen over, onder andere over de transparantie in dergelijke gevoelige dossiers. Vlaams Parlementslid Tine Soens (sp.a) ondervroeg de bevoegde minister hierover.

Hoewel de minister-president in de commissie verklaarde dat de aanwezigheid van de verduisteringslichten er niet toe leidt dat de voertuigen worden gekwalificeerd als 'voertuigen aangepast voor militair gebruik', staan de graafmachines nochtans wel degelijk op die manier gekwalificeerd in het maandelijkse rapport over de Vlaamse wapenhandel. Bovendien worden ze uitgevoerd naar een land in oorlog waar de gebieden waar er nog enige industriële activiteit mogelijk is onder het regime van Assad staan.

Volgens de minister-president gaat dit ook niet om een gevoelig dossier omwille van het goed en de eindgebruiker. Ook daar kunnen nog heel wat vragen bij gesteld worden: militaire export naar een land in oorlog als Syrië is op zich al heel gevoelig. Bovendien werd er in de vorige legislatuur kamerbreed een resolutie gestemd om de uitvoer van wapens naar Syrië niet meer mogelijk te maken.

Tot slot wou de minister wel deels ingaan op de vraag van sp.a naar meer transparantie. De namen van de betrokken bedrijven wou hij niet meedelen, ook niet achter gesloten deuren, maar hij was wel bereid te bekijken of extra duiding noodzakelijk is bij de publicatie van de maandelijkse rapporten. De vraag werd door Soens al eerder gesteld en ook toen deed minister-president Bourgeois de belofte. "Het zou goed zijn indien hij niet alleen de belofte doet om voor meer transparantie te zorgen, maar dat ook gewoon effectief doet. Op die manier had al heel wat onrust voorkomen kunnen worden."

Het volledige verslag is hier terug te vinden.

Lees hier en hier de eerdere persberichten over dit dossier.