Op de laatste gemeenteraad agendeerde de sp.a-Groen fractie een bijkomend punt met de vraag om een nieuw fietsfondsdossier in te dienen bij de Provincie voor subsidies voor de aanleg van het fietspad langs de Wevelgemstraat. Het is meer dan tijd om daar prioriteit aan te geven.

Wat houdt de meerderheid nu nog tegen om onze bevolking dit noodzakelijk fietspad te gunnen?

De gronden zijn immers aangekocht! Dus "GO FOR IT"!!!

Nu alle voorwaarden zijn vervuld liggen de mogelijkheden open om dit fietspad gesubsidieerd te krijgen door het fietsfonds. Dit kunnen we toch niet laten liggen. Door nalatigheid van de meerderheid is de subsidiëring van het fietspad in de Rollegem-Kapelsestraat mislukt en werden eerder de subsidies voor het fietspad in de Wevelgemstraat door de Provincie geschrapt. Reden te meer dat sp.a-Groen nu met aandrang vraagt om alle nodige stappen correct te volgen en niet weer de bevolking zand in de ogen te strooien.

sp.a zal dit zeer kort opvolgen!