“Nutskasten staan vaak in de weg, ze vormen obstakels die de doorgang belemmeren voor bijvoorbeeld voetgangers, rolstoelen en kinderwagens op smalle stoepen en ze verstoren vaak het straatbeeld”, zegt Wassenberg. “Je zal maar een winkelier zijn die zorg probeert te dragen voor een mooie etalage en dan zo’n grote grijze kast voor je raam hebben staan”. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een verordening die in een aantal gevallen de verplichting oplegt om nutskasten ondergronds te voorzien, bijvoorbeeld voor winkelramen en in het geval de stoep smaller dan 150 cm breed is. In het voorstel van reglement voor projectontwikkelaars en verkavelaars dat het Antwerps stadsbestuur voorlegde staat eigenlijk het omgekeerd vandaag. Er staat nu: 'Een private constructie in de ondergrond van het openbaar domein is verboden. Andere ondergrondse constructies kunnen uitzonderlijk toegestaan worden in grote projecten en mits afdoende gemotiveerd; in elk geval is een stevige dekking vereist boven de waterdichting, en daar bovenop nog een gronddekking van minimaal 150 cm'  en 'Constructies voor openbare nutsleidingen (cabines, kasten, aansluitmodules etc) worden geïntegreerd in de architectuur’. sp.a stelt nu voor om alvast voor nutskasten minstens in dicht bebouwde omgeving een verplichte ondergrondse aanleg te voorzien.

Andere voorstellen van sp.a tot aanpassing van het reglement, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling van de verplichting van een aardgasnet in bouwprojecten indien zodanig energiezuinig gebouwd wordt dat dit overbodig is of in het geval het stadsbestuur aansluiting op een warmtenet wil opleggen, werden eveneens positief onthaald door schepen Van Campenhout.