Premier Yves Leterme (CD&V) pleit voor “samenwerkings- federalisme”. sp.a is bereid om vanuit de Vlaamse regering mee te werken aan de aanpak van de crisis, maar vindt dat Leterme eerst voor eigen deur moet vegen.

“Hoe zit het met de uitvoering van het federaal armoedeplan en met de aanvullende pensioenen van de ambtenaren?”, vroeg Caroline Gennez (sp.a) vandaag in het Vlaams parlement. “Ik vraag Kris Peeters om Leterme te herinneren aan zijn engagement.” 

 

Voor sp.a betekent samenwerkingsfederalisme dat de verschillende regeringen elk vanuit hun eigen bevoegdheden concrete problemen aanpakken en hun beleid op elkaar afstemmen. Zo zijn in deze tijden van economische crisis armoedebestrijding en de aandacht voor de pensioenproblematiek prioritair. Helaas is het bilan van de federale regering op deze 2 domeinen ontstellend pover.

 
“Het lijkt er sterk op dat Leterme met zijn oproep om samen te werken, de roestige vadsigheid van zijn eigen regering wil verdoezelen”, zegt Caroline Gennez. “Erger is dat hij de pluimen van de positieve inspanningen van andere regeringen op zijn hoed wil steken. Nadat Leterme eerder zei dat hij in zijn drie jaar als Vlaams Minister-president halftime werkte, is hij nu van plan als federaal premier hetzelfde te doen.”

sp.a is het dan ook volmondig eens met Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) die ook pleit voor een coöperatief federalisme op voorwaarde dat de liefde en vooral de politieke daadkracht van twee kanten komt. Voor het eerst heeft Vlaanderen met Ingrid Lieten (sp.a) een minister die bevoegd is voor de strijd tegen armoede. Het resultaat van de inspanningen van de Vlaamse regering is natuurlijk mee afhankelijk van de inspanning van het federale armoedebeleid.

 

We vragen de federale regering dan ook om zo snel als mogelijk werk te maken van haar eigen armoedeplan. In dat plan zitten volgende maatregelen vervat:

 

1. verhoging van de koopkracht via verhoging van de sociale uitkeringen, de IGO, de minimumpensioenen en de minimumlonen;

2. 13e maand kinderbijslag;

3. verhoging van het belastingvrij minimum voor de laagste inkomens;

4. een automatische toekenning van het Omniostatuut;

5. een soepele erkenning van wijkgezondheidscentra;

6. de automatische toekenning van onder andere het sociaal energietarief en het sociaal telefoontarief.
Daarnaast vragen we eindelijk een wettelijke regeling voor de aanvullende pensioenen van het contractueel personeel in overheidsdienst.

sp.a vraagt vandaag in het Vlaams parlement dan ook aan de Vlaamse regering om deze vragen mee over te maken aan premier Leterme.