Bron: Belga

Oppositiepartij sp.a vraagt dat het Rekenhof een onderzoek voert naar de boetetarieven die de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) hanteert in erfbelastingdossiers die ze doorgespeeld krijgt van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Vlaams parlementslid Jan Bertels (sp.a) dient daarover een motievoorstel in het Vlaams Parlement in.

Erfbelastingen zijn een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Wanneer de federale BBI-controleurs mogelijk fraude vaststellen met gewestbelastingen, geven ze die gegevens door aan de Vlaamse belastingdienst VLABEL. Op een schriftelijke vraag van Bertels antwoordde Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open Vld) dat er contact is geweest tussen de BBI en VLABEL in het kader van gegevensuitwisseling in zestien complexe dossiers. In twee gevallen waarin de BBI zélf het onderzoek was gestart, paste VLABEL de boete van 100 procent toe, het tarief voor fraude. In vijf van de zeven gevallen paste VLABEL een belastingverhoging van 20 procent toe, het tarief voor "verzuim". Bertels meent dat die dossiers bij de BBI er kwamen naar aanleiding van de regularisatie in het kader van de zogeheten "BBI-instructie". Dat is een regeling die de BBI uitwerkte na de laatste echte regularisatieronde, toen bleek dat nog heel wat fiscale zondaars op zoek waren naar een fiscale oplossing voor hun niet-aangegeven inkomsten. De instructie moest voorkomen dat de betrokkenen tussen de verschillende controleurs gingen shoppen, op zoek naar een zo gunstig mogelijke regeling. "Als iemand zich in het kader van de fiscale regularisatie aanbiedt bij de fiscus, kunnen we er nochtans met zekerheid vanuit gaan dat hij of zij voorheen bewust belastingen heeft ontdoken", zegt Bertels. "Waarom zou iemand zich regulariseren als hij niet weet dat hij iets fout heeft gedaan? De Vlaamse belastingdienst gaat er echter vanuit dat het stuk voor stuk om dossiers van onbedoelde belastingontduiking gaat. Dat is heel vreemd", zegt Bertels, die de gehanteerde 20 procent een "gunsttarief" noemt. "Het enige boetetarief dat hier op zijn plaats is, is honderd procent".