Sp.a ondersteunt de beslissingen van de Vlaamse Regering om de ondersteuningsmechanismes voor hernieuwbare energie te optimaliseren. “Nu de Vlaamse Regering de energieheffing eindelijk heeft aangepast is het belangrijk om voluit ambities uit te spreken om de Europese doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen tegen 2020. De omslag naar meer wind en zon krijgt de maximale steun van sp.a, ook het betrekken van de Vlamingen door burgers te laten participeren bij grote projecten zoals windmolens moet verder versterkt worden.” aldus Rob Beenders

“Nu moeten alle politieke partijen met 1 stem de klimaatdoelstellingen bevestigen en meehelpen te realiseren. Het  is daarom cruciaal dat het lang aangekondigde “energiepact” snel een feit wordt.

De deadline ligt op einde 2017. Sp.a wil van geen verder uitstel weten.  Het overleg heeft nu lang genoeg geduurd, het is belangrijk dat er snel duidelijke afspraken worden gemaakt zodat investeringen in hernieuwbare energie in een stabiel politiek klimaat kunnen gerealiseerd worden.

“Als we de toekomst en leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen willen veiligstellen dan verdient het klimaat geen politiek gekibbel maar een pact dat de verkiezingen overstijgt” zegt Beenders. Voor de zomer bood fractieleider Joris Vandenbroucke een “pax energetica” aan, een aanbod om over de grenzen van meerderheid en oppositie heen te werken aan een concreet en ambitieus energieplan. “Dat aanbod ligt nog steeds op tafel”, besluit Beenders.