De Europese Commissie besliste vandaag (2 december 2015) dat Europese Parlementsleden toegang krijgen tot alle vertrouwelijke documenten van de TTIP-onderhandelingen, inclusief de zogenaamde ‘geconsolideerde teksten’ die ook het standpunt van de VS weergeven. In haar mededeling over de nieuwe handelsstrategie voor de EU (Trade for All) had de Commissie reeds aangekondigd dat het een grotere transparantie aan de dag zou leggen. De sp.a verwelkomt het initiatief van de Commissie.

Dit initiatief is een belangrijke overwinning richting maximale transparantie binnen de TTIP-onderhandelingen, zoals sp.a al vanaf het begin vraagt. De twee economische grootmachten maken immers belangrijke keuzes, ook over de impact van multinationale bedrijven op de samenleving. Wanneer het onder meer gaat over de volksgezondheid, arbeidsrechten, milieu en consumentenbescherming verwachten wij in de eerste plaats volledige transparantie van de Europese Commissie.

We zien echter niet in waarom ook nationale en Vlaamse parlementsleden nu geen toegang zouden mogen hebben. Een eventueel TTIP raakt immers ook aan de federale en deelstaatbevoegdheden. De regeringen en de commissie hebben de mond vol over subsidiariteit, wel: put your money where your mouth is. Ook nationale parlementsleden hebben recht op maximale transparantie. Dat zou ook meer ruimte geven voor een eerlijk publiek debat. Los van de inhoudelijke kritiek, is het immers vooral de geheimdoenerij die de perceptie over TTIP zuur opbreekt. De Europese Commissie heeft dit alvast begrepen en roept de lidstaten op om meer proactief en transparant te zijn over vrijhandelsonderhandelingen. Een oproep die absoluut noodzakelijk lijkt om de parlementen wakker te schudden. Daarom dringt Güler Turan er bij minister-president Bourgeois op aan om ook het Vlaams parlement inzage te geven in de TTIP-onderhandelingsteksten.

Voor sp.a is het cruciaal dat Europa TTIP inzet voor een mondiale race to the top met meer sociale bescherming en duurzaamheid en meer eerlijk gedeelde welvaart en jobs.  Zo niet, dan stemmen we tegen.