Hoofdcommissaris Yves Bogaerts van de politiezone Mechelen-Willebroek ontkent op een inderhaast bijeen geroepen persconferentie dat er in zijn korps een bewuste fout is gemaakt in de zaak Abdeslam. Wel geeft de korpschef toe dat de informatie niet correct is door gestuurd. Ook geeft hij toe dat er is er in het korps helaas wel een fout is gemaakt.

Caroline Gennez, in naam van sp.a Mechelen-Willebroek: “Hier is blijkbaar iets grondig misgegaan. Het kan niet dat dergelijke informatie niet wordt doorgegeven op de juiste manier. Dat kan toch niet zomaar een vergetelheid zijn? Comité-P moet nu zijn werk doen en grondig uitzoeken wie al dan niet op de hoogte was. Wij vragen dat burgemeester Somers meteen de politieraad bijeen roept. Het is belangrijk dat er in alle openheid en transparantie wordt gecommuniceerd hoe dit is kunnen gebeuren.”

foto: Belga