Ons voorstel om bij de gratis Kerstboomactie een “ecologischekerstboom aan de handelaars aan te bieden met de suggestie om de gemeentelijke gronden hiervoor te gebruiken bij heraanplant, kreeg echter een vloedgolf van praktische bezwaren: “te weinig personeel, te duur,  niet voldoende tijd en middelen, geen gronden ter beschikking voor heraanplant,…”. Een alternatieve creatie in de plaats van spar of den werd evenmin overwogen.

De uitbreiding van deze kerstboomactie naar socio-culturele verenigingen in Evergem met als voorwaarde dat er minstens één gratis eindejaar activiteit wordt georganiseerd kreeg een njet wegens organisatorisch te moeilijk.

Raadslid Christine De Wispelaere vond het nochtans een kleine moeite en een groot gebaar om deze kerstboomactie een ecologische en verbindende invalshoek te geven.

Christine De Wispelaere                                                      Johan Van hove 
sp.a Gemeenteraadslid                                             sp.a fractievoorzitter                                              
GSM: 0476-66.26.34                                                GSM: 0475-73.50.96
cadwispe@gmail.com                                                          johanvanhove@hotmail.com 

 

Rudi Schatteman                                                                  Katty Van de Voorde
Voorzitter sp.a Groot-Evergem                                   GSM: 0476-96.56.98
GSM: 0475-91.36.48                                               katty.van.de.voorde@telenet.be
rschatt1@telenet.be