Vorige legislatuur leek er een doorbraak te komen in dit dossier. Er kwamen hoorzittingen in de Senaat over de voorstellen inzake discreet bevallen. Even leek er ook een consensustekst te komen, maar die werd geblokkeerd. In het sp.a-voorstel kan een kind op latere leeftijd de moeder traceren, maar dan enkel als de moeder daar mee instemt. De moeder heeft dus voor Karin Joriflée de eindbeslissing in handen met betrekking tot een eventuele vraag naar ontmoeting van haar biologisch kind.

De schuif mag dicht

De organisatie Moeders voor Moeders heeft met de vondelingenschuif inderdaad de levens gered van een enkele baby’s, maar deze hedendaagse variant van het ten vondeling gelegde kind in de mand op de kerkdorpel kan niet meer anno 2016. Het sp.a-voorstel kan meteen aan de agenda van de bevoegde Kamercommissie komen. De hoorzittingen hebben we al een eindje achter de rug in de Senaat, de verslagen zijn opvraagbaar. Kamerlid Karin Jiroflée kijkt uit naar constructieve amendementen van de meerderheidspartijen die vandaag roepen om een oplossing, maar een regeling in de vorige legislatuur tegen hielden. Sp.a is dan ook blij met de reactie van de OCMW voorzitter uit Antwerpen om nu snel werk te maken van een wettelijke regeling. “Ons wetsvoorstel om discreet te kunnen bevallen ligt klaar”, zegt Karin Jiroflée.