sp.a wendt chaos in sociaal-cultureel middenveld af 


sp.a blokkeerde vandaag een stemming over het Decreet, dat last-minute de spelregels voor het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk wil veranderen, met steun van Groen en PVDA. Daarmee geven we de verontruste sector een stem.


In plenaire vergadering van 27 november wou de Vlaamse meerderheid bij spoedprocedure een resem gecontesteerde wijzigingen aan het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk door het parlement jagen. Minder dan een maand voor de deadline waarop alle sociaal-culturele verenigingen hun beleidsplan indienen voor de komende 5 jaar, verandert dit voorstel van decreet de spelregels, zegt Vlaams Parlementslid Katia Segers. De regering grijpt in tijdens lopende procedures en geeft niemand tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels.


sp.a heeft de afgelopen dagen haar bezorgdheid geuit over deze manier van werken. “Zonder hoorzittingen, zonder besprekingen in commissie, zonder overleg met de sector, zonder advies van de Raad van State én ondanks een striemend negatief advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wou men dit holder de bolder door het Vlaams Parlement jagen”, aldus Katia Segers, “compleet ongehoord.”


sp.a heeft daarom samen met de fracties van Groen en PVDA een motie ingediend om de stemming van dit decreet tegen te houden zodat de voorgestelde wijzigingen ten gronde besproken kunnen worden in het parlement. Het nieuw decreet kan voor 1 december niet meer goedgekeurd worden. Het oude decreet blijft van kracht. Ik ben blij dat we de chaos hebben kunnen stoppen, besluit Katia Segers.