Morgen wordt voor de zevende keer een opruimactie georganiseerd, waarbij 17 surfclubs de handen in elkaar slaan om de Belgische stranden schoon te maken. De actie past in een wereldwijde oproep om de toenemende problematiek van de plasticvervuiling aan te pakken. Alleen al in de Noordzee komt jaarlijks naar schatting 20.000 ton plastic afval terecht. Deze vorm van vervuiling is bijzonder schadelijk voor mens, dier en natuur. “Hoe lovenswaardig dergelijke opruimacties ook zijn, het is hoog tijd om deze problematiek bij de bron aan te pakken en ervoor te zorgen dat dergelijk afval niet meer in zee terecht komt”, zeggen Bruno Tobback en Steve Vandenberghe, die burgemeester is van de kustgemeente Bredene. “Daarvoor is een globale aanpak nodig, die ook alternatieven formuleert voor de manier waarop we vandaag omgaan met verpakkingsafval.

Volgens de volksvertegenwoordigers moet deze problematiek ook door de politiek ernstig genomen worden en een belangrijk onderdeel vormen van zowel het Vlaamse, federale als Europese milieubeleid. Vandenberghe en Tobback zullen op korte termijn alvast een actieplan schrijven, op basis van gesprekken met experts, milieuorganisaties en betrokken burgers. Nog voor de zomer organiseren ze een studiedag, kort daarna volgen voorstellen voor concrete maatregelen.