Wie in Tielt-Winge voorschoolse opvang zoekt kan onder andere terecht in ‘Het Elfenhuisje’. Op vraag van OCMW-voorzitter Fons Lemmens (sp.a) keurde Kind & Gezin onlangs de subsidiëring goed van 12 bijkomende plaatsen. Met 64 opvangplaatsen heeft deze locatie zijn maximumcapaciteit bereikt.

Tijdens de vorige legislatuur werd in Tielt al een mooie nieuwbouw gerealiseerd voor de buitenschoolse kinderopvang. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 beloofde sp.a de kinderen uit Sint-Joris-Winge ook een nieuwe locatie. Na overleg met de ouderraden en directies van de betrokken scholen werd toch beslist om af te zien van de plannen voor een nieuwbouw.

Voor de politieke meerderheid was het echter geen optie om kinderen te blijven opvangen in de kelder van GC De Maere. Wij zochten en vonden dan ook een betere oplossing. De bibliotheek en de buitenschoolse opvang in Winge wisselden van locatie. De kinderen worden nu opgevangen in mooie en aangename omstandigheden. Ook de bib kreeg een opknapbeurt en is ondertussen weer open.

sp.a wil nu dringend de locatie in Houwaart aanpakken. Deze voldoet volgens ons niet meer aan de kwaliteit die wij als bestuur willen bieden.

sp.a maakt dan ook, samen met Open Vld, werk van deze volgende werf.