"Het parlement moet hierover snel een duidelijk standpunt innemen", aldus Van der Maelen. "sp.a verkiest een actie binnen een brede internationale coalitie en met een duidelijk VN-mandaat. Daarnaast is het noodzakelijk dat de Arabische landen en de ganse regio hierin het voortouw in nemen." sp.a wil ook een politiek luik aan het mandaat verbinden. “We mogen de fouten uit het verleden niet herhalen”, zegt Dirk Van der Maelen. “In het verleden heeft de internationale gemeenschap te weinig aandacht besteed aan de politieke overgang, tijdens en na een militair optreden. Hoe steunen we de nieuwe leiders? En hoe is dit ingebed in de bredere regio?"

sp.a wil actie tegen IS maar geen blinde oorlog. Een militaire actie pakt enkel de symptomen aan, terwijl een politiek kader kan ingrijpen op de wortels van het conflict. De situatie in Libië en de vorige Irak-oorlog tonen immers aan dat een eenzijdig militair optreden er niet in slaagt om tot een duurzame oplossing te komen.” Tot slot herhaalt Van der Maelen dat er in de getroffen regio ook grote nood is aan humanitaire hulp, met specifieke aandacht voor de etnische, culturele en religieuze minderheden. Het spreekt voor zich dat die hulpacties moeten afgestemd worden met een militair optreden.